Access Bars

Access Bars är en avslappnande och skön behandling som kan bidra till att förändra ditt liv

Det fantastiska med Access Bars är att hela ditt liv kan förändras på bara 50 minuter. Tankar, känslor, sinnesstämningar och slutsatser påverkar oss och de i vår närhet på många olika sätt. Vid en Access Bars, så släpper du på begränsningar inom livets alla områden samtidigt som det aktivitet i kroppens cellnivå även påverkas positivt.

Access Bars är ett verktyg i vardagen som hela familjen kan ha nytta av. Behandlingen hjälper dig att släppa på stress och oro samtidigt som det skapar en närhet och gemenskap. Med effekter som ökad lust, förbättrad sömn, tystat tankebrus och så mycket mer så är det här en optimal behandling mot ett bättre välmående. Vi människor är unika och därför reagerar vi olika på olika typer av behandlingar. Som sämst kan en Access Bars upplevas som en skön avslappnande massage och i bästa fall kan det bidra till förändringar i ditt liv.

Vid en session utgår jag ifrån 32 punkter på huvudet som vid en lätt beröring frigör blockeringar. Ditt mentala inre får sig en storstädning och istället för dessa blockeringar ges möjligheten för dig att vara den du egentligen är.

Access Bars är en behandling för alla, oavsett tillstånd eller ålder. Genom en session ger du dig själv möjligheten att vara mer närvarande och finna mer glädje i livet. Denna behandlingsmetod har en mängd fördelar och är ett behagligt tillvägagångssätt för att skapa förändringar i vår mentala struktur. 

Access Bars är även en fungerande metod för barn bidrar till att öka ett inre lugn samtidigt som det höjer självkänslan och inlärningsförmågan. Dessa fördelar öppnar upp för barnets egen kreativitet vilket i sin tur kan bidra till  en underlättad skolgång. Även barn och vuxna med ADHD kan uppleva ett ökat lugn efter en behandling.

Alla kan ta emot Access Bars oavsett tillstånd och det är en effektiv behandlingsmetod vid stress, utmattning och kronisk värk.

Vad kan du få ut av en session?
– Reducerad stress och oro
– Tystat tankebrus
– Höjd närvaro
– Ökad energi
– Ökad koncentration och inlärning
– Minskat negativt tänkande
– Färre rädslor och hinder
– Djupare sömn
– Förbättrade relationer
– Lättare att göra val
– Ökad livsglädje
– Större lätthet
– Mindre spänningar både mentalt och fysiskt
– Förbättrad kommunikation
– Förbättrad cellfunktion
– Du blir mer av dig själv och skapande av ditt eget liv
– Ökad självkänsla och kroppskännedom
– Ökad kreativitet och handling
– Upplösta blockeringar såväl emotionellt, fysiskt, psykiskt och själsligt
– Ökat välmående

DDorota Massage Terapeut
Dorota Dudek

Storgatan 28-30 (Ingång via Nordic Wellness City)
302 43 Halmstad

Telefon: 0737825080
E-post: dudekdorota5@gmail.com